Informační systém ESO9®

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které jsou poskytovány společnosti ESO9 international a.s. prostřednictvím těchto webových stránek, se řídí zásadami pro zpracování osobních údajů, které jsou v souladu se zákonnými ustanoveními.

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek je:

ESO9 international a.s.

  • U Mlýna 2305/22
  • 141 00 Praha 4 – Záběhlice
  • tel.: +420 228 809 000
  • e-mail: info@eso9.cz
  • IČO: 27624609

Společnost ESO9 international a.s. plně respektuje právo na soukromí, se všemi osobními údaji zachází důvěrně a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud k tomu nedal návštěvník našich webových stránek prokazatelný souhlas (neodeslal vyplněný kontaktní nebo registrační formulář).

Všechny osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování zadané poptávky, za účelem zasílání informací o našem produktu a za účelem zasílání dalších obchodních sdělení. Poskytnuté osobní údaje bude společnost ESO9 international a.s. uchovávat dokud budou potřebné pro výše uvedené účely.

Poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených uložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních dat jsou neustále zlepšovány a odpovídají nejnovějšímu technologickému vývoji.

Společnost ESO9 international a. s. nepředává osobní údaje získané prostřednictvím svých webových stránek jiným příjemcům, nedochází ani k předání osobních údajů do třetích zemí.

Každý, kdo poskytne společnosti ESO9 international a.s. prostřednictvím těchto webových stránek osobní údaje, má právo:

  • Požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost ESO9 international a.s. uchovává.
  • Požádat, aby společnost ESO9 international a.s. jeho osobní údaje opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní.
  • Požádat, aby společnost ESO9 international a.s. omezila zpracování jeho osobních údajů, nebo je odstranila, pokud tomu nebrání zákonné předpisy.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v případě přímého marketingu tak dojde k ukončení zpracování osobních údajů za tímto účelem.
  • Podat stížnost u dozorového úřadu v případě, kdy dochází dle subjektu osobních údajů k nezákonnému zpracování osobních údajů.