Informačný systém ESO9®

 

Informačný systém pre malé, stredné a väčšie spoločnosti

Funkčnosť informačného systému je v maximálne možnej miere prispôsobená potrebám a požiadavkám zákazníka.

Implementácia informačného systému ESO9 vychádza zo základnej podoby ESO9 Start. Podľa potrieb zákazníka navrhneme potrebnú edíciu, ktorá obsahuje konkrétne procesy a oblasti činností potrebných pre prevádzku.

Vo všetkých edíciách sa jedná o rovnakú technológiu, ktorá je obmedzená len čo sa týka samotného rozsahu a dĺžky implementácie. Prechod medzi jednotlivými edíciami spočíva v zmene licenčného modelu a objemu poskytnutých služieb.

Základné edície

ESO9 Start

pre spoločnosti s jednoduchými procesmi

ESO9 Profi

pre spoločnosti s individuálnymi potrebami

ESO9 Účto

pre spoločnosti poskytujúce služby v oblasti účtovníctva

ESO9 Maximum

pre spoločnosti s viacerými aplikáciami bez licenčných obmedzení

Riešené oblasti činností v ESO9®

 • Účtovníctvo
 • Plánovanie
 • Majetok
 • Nákup
 • Predaj
 • CRM aktivity
 • Synchronizácia kontaktov a kalendára s MS Outlook
 • Sklady (WMS)
 • ABC analýza skladu, optimalizácia nákupu
 • Aplikácie ESO9 Tablet
 • Manažerské výstupy
 • Controlling
 • Interná evidencia (úlohy)
 • Montáže, Servis
 • Evidencia pošty
 • Evidencia dokumentov (DMS)
 • Mzdy a Personalistika
 • Workflow
 • Výroba
 • Datové schránky
 • Predajňa, Váhy
 • Generátor zostáv
 • Reporting server
 • Dashboardy, Stránka udalostí